Gesond iessen – méi beweegen

Ënnert dësem Motto stoung eng ganz interessant Matinée am Club Haus beim Kiosk.

All Joer geet an eise Schoulen eng Gesondheetswoch organiséiert. Wärend engem Moien organiséiert d’Schoulpersonal zesumme mat eiser Schoulinfirmière Christiane Zacharias-Hansen e gesond Moiesiessen. Op eng flott Manéier kréien d’Kanner gewise wéi a virun allem wat si moies sollen iessen fir fit an den Dag ze starten.

    

Awer net nëmmen di Jonk sollen duerch eng gesond Ernährung fit bleiwen – méi och déi manner Jonk kënne sech mat e puer einfachen Tricke méi gesond iessen an a Kombinatioun mat Beweegung esouguer eng ganz Rei vun Krankheeten opschuppen oder esouguer ganz verhënneren.

E Freiden, den 11. Januar hat d’Christiane Zacharias den Interesséierten fir d’éischt eng kleng theoretesch Aféierung mat all den néidegen Erklärungen ginn éier zesummen de Kaffisdësch preparéiert ginn ass. Duerno hunn si sech an enger gemittlecher Ronn de „Kaffi“ gutt schmaache gelooss.

   

Aktioun Télévie

Vum 14.01 – 19.01 heescht et:

secretariat@schifflange goes Télévie

Vun mueres 07:00 Auer bis owes 18:00 Auer servéiert d’Equipe vum Sekretariat vun der Schëfflenger Gemeng Iech

Kaffi, Kuch, Glühwäin a Schampes

               

op der Fräiheetsplaz virun der Gemeng

En Erléis vun dëser flotter Aktioun geet integral un den Télévie.

Mär soen elo schon MERCI fir är Ennerstëtzung.

Neujahrsempfang

Am 7. Januar 2019 hatte der Schöffenrat den Gemeinderat sowie das gesamte Gemeindepersonal  zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen.

In seiner Ansprache ging Bürgermeister Paul Weimerskirch auf die anstehenden Herausforderungen unserer Gemeinde  ein und unterstrich die Wichtigkeit des Zusammenhaltes der verschiedenen Dienststellen in den kommenden Jahren. Die Arbeit jedes Einzelnen müsse mit Respekt und der nötigen Wertschätzung behandelt werden.

Anschliessend überbrachte er seitens des Schöffen- und Gemeinderates dem zahlreich erschienenen Personal die allerbesten Glückwünsche fürs kommende Jahr.

    

 

 

Schéi Feierdeeg

Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le 24.12.2018 à partir de 11.00 hres jusqu’au 26.12.2018 inclus.

En cas de décès, une permanence sera prévue le mercredi (26.12.) de 10.00 hrs à 12.00 hrs. Veuillez appeler au 621 45 87 57.

MERCI pour votre compréhension.

Permanence de l’état civil

Par la présente, nous vous informons que le bureau de l’état civil restera fermé de lundi (24.12) à partir de 11.00 hrs jusqu’à jeudi (27.12) à 08.00 hrs.

En cas de décès, une permanence sera prévue le mercredi (26.12.) de 10.00 hrs à 12.00 hrs. Veuillez appeler au 621 45 87 57.

Merci pour votre compréhension.

Interdiction de feux d’artifice

Il est porté à la connaissance de la population schifflangeoise que, conformément à l’article 7 du règlement général de Police de la Commune de Schifflange, il est défendu de faire usage de feux d’artifice ou de faire éclater des matières fulminantes de quelque nature que ce soit sur le territoire de la Commune de Schifflange.

Cette interdiction vaut également pour la Saint Sylvestre.

X