Op dëser Säit fannt Dir d’Gemengekonzept fir de Klimaschutz an d’Berodungsoffer vu myenergy – alles am Kader vum Klimapakt!

D’Gemeng Schëffleng ass och immens houfreg matdeelen ze kënnen, datt si hire GOLD-Statut beim European Energy Award den 1. Oktober 2019 offiziell bestätegt krut. Mat deem Resultat ass si ënnert den Top 15 vu bal 1.800 Gemengen uechter ganz Europa, déi deen nohaltege Wee ginn.

E grousse Merci geet och no baussen un all Bierger, deen am Sënn vum Klima handelt!

 

 

Kommunalkonzept für den Klimaschutz und Bilanz 2013/2018

thumbnail of 0328 Kommunalkonzept für den Klimaschutz und Bilanz 2013 2018

 

Stratégie communale pour la protection du climat + bilan

thumbnail of Stratégie communale pour la protection du climat bilan révisée doc final…

 

Plan directeur mobilité active

thumbnail of Masterplan Pistes mobilité active 2019

 

 

CO2 Footprint Calculator

Rechent Ären eegenen CO2- Foussofdrock ënnert dësem Link!

Calculez votre propre empreinte CO2 sous ce lien!

 

Nouveau règlement « Subventions »

D’Gemeng Schëffleng subventionnéiert elo och d’Energieberodung an de Kaf vu Vëloen an Trotinetten. Och kréie Bénéficiairen vum Office Social oder vum Revis e Complément u Subside fir verschidde Subventiounen.

La commune de Schifflange subventionne dès à présent aussi les conseils en énergie ainsi que l’acquisition d’un vélo, d’une trottinette ou d’une trottinette électrique. Des subventions sont aussi prévues pour les demandeurs qui remplissent les conditions de l’office social ou qui bénéficient du Revis.

thumbnail of reglsubventiondomaineenergie 2016 version 2019 05 ajoute vélo doc CC final

 

Masterplan Schëffleng

Sidd Dir ineresséiert fir eng Photovoltaikanlag op Ärem Daach z’installéieren? Da mellt Iech beim SUDD vun der Gemeng Schëffleng.

Vous êtes intéressé(e) à une installation photovoltaïque sur votre toit ? Renseignez-vous auprès du service SUDD de la commune de Schifflange.

  thumbnail of Masterplan Energie und CO2 Einsparungthumbnail of Masterplan Energieproduktion

 

Flyer Infopoint myenergy

thumbnail of IP ES depliant 2019

 

Infotips myenergy

(eng méi komplett Lëscht mat weideren Ëmwelttipps fannt Dir hei!)

  

thumbnail of infotipp Klimaanlagen_DEF

thumbnail of infotipp ventilation-pollen_DE  thumbnail of infotipp ventilation-pollen_FR

thumbnail of InfotippEnergieSolaire_IP

thumbnail of infotipp myeee-app

 

thumbnail of Emweltkalenner_Infopoint_VF-D

thumbnail of EBL Infographik_Krunnewaasser vs Fläschewaasser DE_LU_FR

 

 

Méi Infoen iwwert de Büro, deen hannert deem Ganze stécht, fannt Dir hei: SUDD

 

Liens intéressants

Klimapakt

Ëmweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l.

Mobilitéitszentral

CoPilote

Vous trouvez une liste plus complète ici.

X