Stand du Service de la Médiation de Schifflange

Vous avez un conflit avec vos voisins ?
La médiation de voisinage peut vous aider !
Un service gratuit pour les citoyens de la commune.

Dir hutt Streid mat ären Noperen?
D’Noperschaftsmediatioun kann Iech dobäi hëllefen !
E gratis Service fir d’Bierger vun der Gemeng.

Tem conflitos com os seus vizinhos ?
A mediação entre vizinhos pode ajudá-lo !
Serviço gratuito a todos os cidadãos de Schifflange.

Vous recevez plus de renseignements au stand devant l’Hôtel de Ville,
le 18 octobre 2017 entre 11h30 et 14h30.

Ou ici :

Tel. : 8002-4050 (numéro gratuit)

e-mail : mediation@schifflange.lu

Commémoration Nationale

Pour commémorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale le gouvernement avait invité les communes de fêter la « Commémoration Nationale » dignement.

À Schifflange, cette journée a été célébrée le 10 octobre 2017, par le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument des morts en face de l’Hôtel de Ville.

À côté du bourgmestre Roland Schreiner et des deux échevins Paul Weimerskirch et Carlo Feiereisen, de nombreux représentants de la commune et de différentes associations s’étaient donnés rendez-vous pour commémorer les victimes.

Invitation à une soirée d’information avec débat

La « Stëftung Hëllef Doheem » présente son service « Senior Plus ». Nous vous invitons chaleureusement à une soirée d’information concernant le thème :

« Rester chez soi le plus confortablement et le plus longtemps possible : prévention, sécurité et renforcement de votre autonomie. »

 L’objectif de ce service est d’assurer une plus grande qualité de vie aux habitants à partir de 65 ans, de renforcer leur autonomie et de prévenir un éventuel sentiment de solitude.

Le Service Senior Plus dispense des conseils et une aide professionnelle aux personnes âgées confrontées à des problèmes sociaux, de santé, de dépendance, de mobilité, de solitude ou à des difficultés personnelles.

Si vous souhaitez vous informer mais ne pouvez pas participer à la soirée, veuillez-vous adresser à la Stëftung Hëllef Doheem. (Tel. 402080-2300)

 La soirée se tiendra à la mairie de Schifflange, en date du  24.10.2017 à 17.00 heures en la salle « Grand-Duc Jean »

Einladung zum Informations- und Diskussionsabend

Die Stëftung Hëllef Doheem stellt ihren Service „Senior Plus“ vor. Wir laden Sie und Ihre Angehörigen herzlich zu unserem Informations- abend ein, zum Thema:

„So lange und so bequem wie möglich zuhause bleiben: Vorsorge, Sicherheit und Stärkung Ihrer Unabhängigkeit.“

Fühlen Sie sich oft alleine? Fühlen Sie sich manchmal unwohl oder gar krank? Brauchen Sie von Zeit zu Zeit Hilfe und Unterstützung? Sind sie nicht mehr so gut zu Fuß wie früher? Haben Sie ein persönliches Problem? Suchen sie ein offenes Ohr?

In all diesen Fällen bietet der Service „Senior Plus“ Ratschläge und fachkundige Unterstützung für Menschen ab 65 Jahren.

Sollten sie interessiert sein, und nicht teilnehmen können, wenden Sie sich bitte direkt an die Stëftung Hëllef Doheem (Tel. 402080-2300)

Der Informationsabend findet am 24.10.2017 um 17.00 Uhr im Gemeindehaus in Schifflingen im Saal « Grand-Duc Jean » statt.

Saisonserëffnung vum Grousse Moart

Wei all Joer gëtt déi nei Saison fir de „Grousse Moart“ op der Fräiheetsplaz am Oktober opgemaach. Och dëst Joer waren d“Confédération Luxembourgeoise du Commerce“ an den „Lëtzebuerger Maarteverband” vum Schëfflenger Schäfferot op déi offiziell Saisonseröffnung invitéiert.

An enger kuerzer Usproch huet den Buergermeeschter Roland Schreiner an de Schäffen Paul Weimerskirch betount, dass si frou sinn, d’Moartleit all zweete Méinden am Mount op der Fräiheetsplaz begréissen ze kennen. En groussen Merci huet de Roland Schreiner un d’Marchanden geriicht, déi bei all Wieder hire Stand op der Plaz opriichten.

No der offizieller Erëffnung gouf et fir all Visiteur e Kaffi an e Croissant. Dono konnten se gemittlech iwwert de Moart trëppelen.

Ein Dank an die beratenden Kommissionen

Dem Schöffenrat stehen in jeder Gemeinde beratende Kommissionen zur Seite. Sie geben ihre Gutachten zu allen wichtigen politischen Dossiers ab. Nun stehen die Gemeindewahlen vor der Tür und die Kommissionen werden neu besetzt. Aus diesem Grund hatte der Schöffenrat zum Abschluss der Legislaturperiode am Dienstag, den 3. Oktober 2017 alle Mitglieder, der verschiedenen Kommissionen eingeladen, um sich bei ihnen für ihr Engagement und ihre Unterstützung, über die letzten 6 Jahre hinweg, zu bedanken. Ausserdem ergriff der Schöffenrat die Gelegenheit um sich bei den Mitgliedern des „Fairtrade“- und des Klimateams,  den freiwilligen Helfern der „coupe scolaire“, sowie bei den scheidenden Religionslehrerinnen  zu  bedanken.

Der Festsaal war an diesem Dienstagabend gut gefüllt. Rund 100 Leute hatten sich in der „salle Grand-Duc Jean“ eingefunden. Bürgermeister Roland Schreiner erläuterte in seiner Ansprache, dass Schifflingen sich in den letzten Jahren bedeutend gewandelt habe. Das Stadtbild habe sich kontinuierlich verändert, zahlreiche Projekte seien umgesetzt worden oder befinden sich noch in der Umsetzung. Zu all diese Veränderungen und Verbesserungen hätten die beratenden Kommissionen maßgeblich beigetragen, betonte er. Er bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre Arbeit und ihren produktiven Dialog mit dem Gemeinde- und Schöffenrat.

Abschid vum Buergermeeschter

E Freideg, den 29. September 2017 war déi lescht Gemengerotssitzung vun dëser Legislaturperiode. Et war net nëmmen de leschte Gemengerot virun de Walen, mee och déi leschte Sitzung vum Roland Schreiner a senger Funktioun als Schëfflenger Buergermeeschter. Hien huet decidéiert den 8. Oktober net méi bei de Walen unzetrieden, an domat an seng wuelverdéngte Pensioun ze goen. Zudeem war et och de leschte Gemengerot fir déi zwee Gemengeréit Sylvie Weyrich-Zwick (LSAP) an den Norbert Carl (CSV), déi elo ebenfalls an hier politesch Retraite ginn.

De Roland Schreiner ass säit dem 1. Januar 2003 Buergermeeschter vun senger Heemechtsstad. Säitdeem huet hien sech mat vill Engagement fir seng Gemeng an natierlech virun allem fir d’Leit agesat. Hien huet während senger gesamter Carrière als Buergermeeschter d’Gemeng weider no vir gedriwwen an d’Liewensqualitéit fir d’Schëfflenger Leit ëmmer weider optiméiert.

De Roland Schreiner bléckt allerdéngs net nëmmen op 14 Joer als Buergermeeschter zeréck, mee op 30 Joer politesch Carrière zu Schëffleng. Bei senger éischter Kandidatur bei den Walen 1987 gouf hien direkt an de Gemengerot gewielt. 1992 huet hien de Posten vum zweete Schäffen iwwerholl. An zéng Joer dono,  2003, huet hien als Nofolger vum Nelly Stein,  d’Funktioun als éischte Bierger vun Schëffleng iwwerholl.

An senger Abschidsried am Gemengerot huet de Buergermeeschter betount, dass hien op eng Partie flott Joeren zeréckbléckt. Hien huet all de Gemengerotsmemberen e grousse Merci ausgeschwat, fir hir Hëllef an hir konstruktiv Aarbecht. Hien huet betount, dass et him eng grouss Éier war sou laang Schëfflenger Buergermeeschter gewiescht ze sinn.

Den Norbert Carl a Sylvie Weyrich-Zwick goufen, wéi de Buergermeeschter och, mat engem klenge Cadeau an engem Bouquet Blumme verabschide. Den Norbert Carl huet dem Gemengerot säit 2003 ugehéiert. D’Sylvie Weyrich-Zwick war vum 31.08.2006 bis den 24.11.2011 an vum 29.08.2016 Member vum Gemengerot.

Mär wënschen op dëser Plaz dem Roland Schreiner, dem Sylvie Weyrich-Zwick an dem Norbert Carl alles Guddes an hirer Pensioun a soen hinnen op dëser Plaz am Numm vun allen Schëfflenger Leit  e grousse MERCI fir alles, wat si fir Schëffleng geleescht hunn.

X