Date

Kleng Schëfflenger Kënschtler

An eisem leschten Informatiounsblat hate mär en Opruff un eis Kanner gemaach eis eng flott Bastelaarbecht eranzeschécken déi si an deene leschten Deeg...

INFO: CIGL

LU Mir deele mat, dass de CIGL de Plastik, d'Glas an de Pabeier/Kartong erëm dem Plang no ophiewe kennt. FR Nous tenons à...

Schoulrentrée 2.0!

Redemarrage an de Schoulen an beim Service d'Accueil Mir wënschen de Kanner, den Enseignanten an Educateuren eng flott a...

VACANCE DE POSTES

  L’Administration Communale de Schifflange se propose d’engager, à plein temps et à durée indéterminée:   Pour son service secrétariat et son...

Aktion « A voller Bléi »

Seit Jahren führt der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall die Aktion "A voller Bléi" durch. Gemeinsam mit Partnergeschäften wollen...

Réouverture du CR170

Par la présente, nous vous informons que les travaux de démolition du tablier gauche enjambant le CR170 entre Schifflange...

X